U kunt ook bij ons terecht voor individuele begeleiding. Te denken is dan aan feedback op een lesopzet, het bezoeken van een les, coaching, begeleide intervisie of supervisie. Het spreekt voor zich dat de coaching en supervisie begeleid wordt door een daartoe opgeleide begeleider.